කාසියේ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට : පිත්ත තෝරා ගනියි

කාසියේ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට : පිත්ත තෝරා ගනියි

සත්කාරක පාකිස්තාන කණ්ඩායම සමග පැවැත්වෙන තෙවැනි හා අවසන් එක්දින තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුලින්ම පන්දුවට පහරදීමට තීරණය කළේය.

තරගාවලියේ පළමු තරගය වර්ෂාව හේතුවෙන් අත්හැර දැමුණ අතර දෙවැනි තරගය පාකිස්තානය ජයගත්තේය. ඒ අනුව තරගාවලිය 1-1ක් ලෙස සමකිරීමට නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම තරගය ජය ගත යුතුම වෙයි.

පාකිස්තානයේ කරච්චි නුවර මෙම තරගාවලිය පැවැත්වෙයි.