ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන අපි තීන්දු කරන්නේ මහ මැතිවරණයෙන් පසුවයි. ජොන්ස්ටන් 

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන අපි තීන්දු කරන්නේ මහ මැතිවරණයෙන් පසුවයි. ජොන්ස්ටන් 

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව තීරණය කරනුයේ ඉදිරි මහමැතිවරණයෙන් පසුව බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක වරාය නාවික  කටයුතු මාර්ග හා මහාමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ පසුගිය දා (2020.01.03)  නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙන එන්නේ දැයි පාර්ලිමේන්තු සංකිණයේදී මාධ්‍යවේදියකු නැගූ ප්‍රශ්නයට පිලිතුරු දෙමිනි.

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන අපි තීන්දු තීරණ ගන්නේ ඊළඟ මහමැතිවරණයෙන් පසුවයි. රටකට ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් , හොඳ ව්‍යවස්ථාවක් තිබිය යුතුයි. ප්‍රේමදාස මහත්තයා එදා අෆ්රොප් මහත්තයාට වැඩි පාර්ලිමේන්තු ආසන සංඛ්‍යාවක් ගන්න ජේ. ආර්ගෙ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කෙරුවා.

එතැනින් පටන් ගත්තු විනාශය 19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ආණ්ඩු බලය හදපු අයත් විනාශ කරලා තමයි නතර වුණේ. අපට පාර්ලිමේන්තු බහුතරය නෑ. නොනගතය වගේ වෙලාවක තමයි අපි මේ වැඩ කරන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය බලයේ හිටපු අය ඊට වගකිව යුතුයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් මීට වගකිව යුතුයි. ජාත්‍යන්තරයට ඕනි විදියට ව්‍යවස්ථාවක් හදලා මහා විනාශයක් කරලා තියෙන්නේ.