සුදර්මන් යලි ITN පුටුවට

සුදර්මන් යලි ITN පුටුවට

නව රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටතේ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ (ITN) පුවත් හා කාලීන සිදුවීම් අංශයේ ප්‍රධානී ලෙස දින තුනක පත්වීම අහෝසි කර දෙසැම්බර් 31 දා ගෙදර යැවූ සුදර්මන් රදලියගොඩ නැවත සේවයේ පිහිටුවා ඇත.

ඒ පෙබරවාරි 5 දිනය. ITN සභාපති සුදත් රෝහණ විසින් අත්සන් කරන ලද ලිපියකින් මේ බව සනාථ කර ඇත

එමෙන්ම වැඩ තහනම් කළ දින සිට සේවය අවසන් කළ දින දක්වා නොගෙවූ වැඩුප් ගෙවිමටද තීරණය කර තිබේ.

WhatsApp Image 2020 02 06 at 3.56.48 PM