රාජපක්ෂ සහෝදර සමාගම ජනතාවගේ දෛවයේ ලියැවිලා

රාජපක්ෂ සහෝදර සමාගම ජනතාවගේ දෛවයේ ලියැවිලා

ජනාධිපති ගෝඨා - අගමැති මහින්ද සහෝදර සමාගම සිංහල බෞද්ධයාගේ දෛවයේ ලියැවී ඇති දායාදයක් බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී. දිසානායක පවසයි.

ඒ නිසා නොවැම්බර් 18 වැනිදා වනවිට එස්.බී. දිසානායකලා, මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේලා කැබිනට් ඇමතිවරුන් වන නව ආණ්ඩුවක් බිහිවනු ඇති බවද ඔහු පවසා සිටී.

එස්.බී. දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේ නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමක් අමතමිනි.