මූල්‍ය අර්බුදයක් : රාජ්‍ය සේවක මැයි වැටුපෙන් බාගයක් හරි දෙන්න

මූල්‍ය අර්බුදයක් : රාජ්‍ය සේවක මැයි වැටුපෙන් බාගයක් හරි දෙන්න

රජය මේවනවිට මුහුණ දී සිටින කොරෝනා වසංගතය තත්වය හා ව්‍යවස්ථා අර්බුද හේතුවෙන් ඉදිරියෙදී රජයේ වැටුප් ගෙවීමට පවා නොහැකි තත්වයක් මතුව ඇතැයි වාර්තාවේ. රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සඳහා මාසිකව රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මුදලක් රජයට අවශ්‍ය වේ.

එවැනි තත්වයක් තුළ ජනාධිපති ලේකම් පී.බි. ජයසුන්දර රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ, මැයි මාසයේ වැටුප පරිත්‍යාග කරන ලෙසයි.

රටේ අයවැය පීඩනය ජනතාවගෙන් අවම කිරීමේ පියවරක් ලෙස රාජ්‍ය සේවකයින් ගේ මැයි මාසයේ වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් පරිත්‍යාග කරන ලෙස ඔහු ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ඒ වෙනුවෙන් මැයි මාසය සඳහා හිමි සිය මාසික වැටුප වැන්දඹු සහ අනත්දරු දායකත්වය සඳහා යොදවන්නැයි ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බි.ජයසුන්දර විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරිවරයා වෙත දැනුම් දී ඇත.

''රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සඳහා මාසිකව රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මුදලක් රජයට අවශ්‍ය වනවා. ඒ අනුව රජයේ සේවකයින් එක් මසක වැටුප නොගෙන එම මුදල වැන්දඹු අනත්දරු ගෙවීම සඳහා යොදවන ලෙස මහ භාණ්ඩාගාරය උපදෙස් දුනහොත් හා රාජ්‍ය සංස්ථා, මණ්ඩල, මහ බැංකුව, බැංකු හා රක්ෂණ වැනි රාජ්‍ය ආයතන රජය බදු නොවන ආදායම් ලෙස ඔවුන්ගේ වැටුප ප්‍රධානය කළහොත් මැයි මාසයේ වියදම අඩුවී අදායම වැඩිවී රටේ දැඩි පීඩනයකට ලක්වී ඇති ණය කළමනාකරණය කර ගැනීම පහසුවක් වනු ඇති බව'' ජනාධිපති ලේකම්වරයා පෙන්වා දෙයි.