තනිවම විවාදෙකට එන්න : තලතාගෙන් ගෝඨාට අභියෝගයක්

තනිවම විවාදෙකට එන්න : තලතාගෙන් ගෝඨාට අභියෝගයක්

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ නොමැතිව හැකි නම් තනිවම වේදිකාවකට හෝ රූපවාහිනි විවාදයකට පැමිණෙන ලෙස අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරල ජනාධිපති අපේක්‍ෂක ගෝඨාබය රාජපක්‍ෂට අභියෝග කොට තිබේ.

අමාත්‍යවරිය මේ බව පවසා සිටියේ නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ජනාධිපතිවරණ ප්‍රධන කාර්‍යලයක් විවෘත කිරීමකට සහභාගි වෙමිනි.

එකී විවාදයට ගෝටාබය රාජපක්ෂ කියන ඔනෑම ස්තානයකට තමා පැමිණීමට සූදානම් බවද ඇය පවසා සිටී.

ඔහු එසේ පැමිණෙන්නේනම් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා නිසා උපරිම ආරක්ෂාව ලබා දීමට තමන් එකඟබවත් එම නිසා ඔහුට පැමිණීමට කිසිම බාධාවක් නොමැති බවද අමාත්‍යවරිය පවසා ඇත.