එයාර් බස් ගණදෙනුවේ පාඩුව සමාගමෙන් අය කළ යුතුයි

එයාර් බස් ගණදෙනුවේ පාඩුව සමාගමෙන් අය කළ යුතුයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට 2013 වසරේදී එයාර් බස් වර්ගයේ ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේදී මූල්‍ය වංචා සිදුකළ පුද්ගලයන්ට නඩු පැවරීමට නීතිපතිවරයා

කඩිනමින් කටයුතු කළයුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉරාන් වික්‍රමරත්න පැවසීය.

මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේ
අද (06 ) විපක්ෂනායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනි.

එමෙන්ම එයාර් බස් මිළදී නොගැනීම හේතුවෙන් සිදුවූ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන අනූ අටක් (98) පාඩුව එයාර් බස් සමාගමෙන් පියවා ගැනීමට කටයුතු කලයුතු බව ඔහු පෙන්වාදෙයි.