අපේක්ෂකයන් 35ක් නාම යෝජනා භාර දෙයි : චමල් - වෙල්ගම ඉවත් වෙයි

අපේක්ෂකයන් 35ක් නාම යෝජනා භාර දෙයි : චමල් - වෙල්ගම ඉවත් වෙයි

මේ වනවිට නාමයෝජනා භාරදී ඇති අපේක්ෂකයින් සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා දෙකක් ලැබී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසයි.

විරෝධතා භාරගැනීම පෙරවරු 11.30 දක්වා සිදු කෙරේ.

මේ අතර ඇප තැන්පත් කර ඇති අපේක්ෂකයින් 41 දෙනා අතරින් 35 දෙනෙකු නාමයෝජනා භාරදී තිබේ. නාමයෝජනා භාර ගැනීම පෙරවරු 11.00ට අවසන් විය.

ජනපතිවරණය වෙනුවෙන් තරග කිරිම සඳහා අපේක්ෂකයන් 35ක් නාමයෝජනා භාරදී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පැවැසීය.