බයවෙන්න එපා සජිත් දිනනවා ශුවර් - ශිරාල් ලක්තිලක

බයවෙන්න එපා සජිත් දිනනවා ශුවර් - ශිරාල් ලක්තිලක

සජිත් ප්‍රේමදාස පරාජය වන බවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයග්‍රාහනය කරන බවට සමාජ ජාලා ඔස්සේ විවිධ අසත්‍ය තොරතුරු මේවනවිට හුවමාරු වෙමින් පවතින අතර එය අසත්‍ය බව ජනාධිපති උපදේශක නීතීඥ ශිරාල් ලක්තිලක පවසයි. එමෙන්ම මේ වෙනකොට දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන් ඡන්ද ගණන් කිරීම තවම අරඹා නොමැති බවද ඔහු පෙන්වාදෙයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු මෙසේද පවසයි.

දෙවනුව අපි කියන්න කැමති තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල මත මේ ජනාධිපතිවරණයේ අවසාන ප්‍රතිඵල තීරණය කළ නොහැකි බව. ආර් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපතිවරණය දිනනකොටත් තැපැල් ඡන්ද වලින් පැරදවුනා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඡන්දය දිනනකොටත් තැපැල් ඡන්ද වලින් පැරදුනා. ඒ නිසා එම තැපැල් ඡන්ද පදනම් කරගෙන යම් කිසි මිත්‍යාවක් මතුරනවානම් අද අපි කියන්න කැමති මිත්‍යාවෙම ඉන්න කියලා.

තෙවනුව අපි කියන්න කැමති මේ ඡන්දයේ දිනන දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය මත නෙවෙයි පදනම් වෙන්නේ ඒ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ 22කින් ලබන බහුතර ඡන්දයේ එකතුව මතයි තීරණය වෙන්නේ. එහිදි අපි ඉතාම වගකීමෙන් කියනවා ඡන්ද දිස්ත්‍රික්ක 11ක ජය පැහැදිලිවම උතුරු නැගෙනහිර ඇතුලුව කොළඹ, මහනුවර, නුවරඑළිය, බදුල්ල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය අපි ජයග්‍රාහනය කරනවා.

ඒ සමස්ත දිස්ත්‍රික්ක වලම ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය ලක්ෂ 11කට ආසන්න වෙනවා ඒ ලක්ෂ 11ට සමාන කරන්නට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද ගන්නවනම් ඔවුන් ජයග්‍රහනය කරන හැම දිස්ත්‍රික්කයම ඡන්ද 65% ක ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ. එය කිසිසේත්ම කළ නොහැකියි.

අපි දන්නවා ඔය ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රාහනය කරන දිස්ත්‍රික්ක කියලා තියෙන දිස්ත්‍රික්ක අතරෙනුත් දිස්ත්‍රික්ක 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි කරට කර ඉන්නවා කියලා.

ඒ නිසා මේ යුද්දය අවසාන යුද්ධය ජයග්‍රහනය කරන්නේ සමස්ත දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රතිඵල මිසක් මේ එක එක දිස්ත්‍රික්කය ලබන බහුතර ඡන්ද ප්‍රමාණය මත නෙවෙයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ හුවමාරු වන බොරු ප්‍රචාර වලට නොවැරටි අවසාන ඉලක්කය ජයග්‍රාහනය කරනකම් නිදි මරාගෙන මේ ආරම්භ කරපු සටන ජයග්‍රාහනයකින් අවසන් කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.