අතුරුදන් වූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ පවුල්වලට මංගලගෙන් මාසික දීමනාවක්!

අතුරුදන් වූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ පවුල්වලට මංගලගෙන් මාසික දීමනාවක්!

එළැඹෙන නොවැම්බර් මාසයේ සිට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ හා පොලිසියේ සේවයේ යෙදී සිටිය දී අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට මෙන්ම අනෙකුත් අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල් සඳහා රුපියල් 6000ක මාසික අතුරු දීමනාවක් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.  2019 අයවැයට මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර විසින් යෝජනා කළ පරිදි එලෙස එම දීමනාව ලැබෙන ඇත. 

දිවයින පුරා සිටින අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් විසින් අත්විඳින සිත් කම්පනය හා දුක් වේදනාවලට අමතරව, ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන් අතුරුදන්වීම නිසා බැරෑරුම් ආර්ථික පීඩාවන්ට ද එකී පවුල් සාමාජිකයන් මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඊට හේතුව වී ඇත්තේ එකී සමහර පවුල්වල පවුලේ එකම දිවි පෙවෙත රකින්නා අතුරුදන්වූවකු වීම බව ද 2018 අගෝස්තු මාසයේ දී අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතුරු වාර්තාවේ නිර්දේශ කර ඇත්තේ, එලෙස තම පවුලේ සාමාජිකයකු අතුරුදන් වූ බවට ප්‍රවාස සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන පවුල්වලට මේ අතුරු සහනය ගෙවීම සුදුසු බව ද මුදල් අමාත්‍යාංශය කියා සිටී.

2019 අයවැය වාර්තාවේ මෙකී නිර්දේශය අන්තර්ගත කර ඇති අතර, මුදල් ඇමැතිවරයා හා ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා, සමාජ ප්‍රගති හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය එක්ව ඉදිරිපත් කරන ලද, අයවැය මඟින් යෝජනා කරන ලද, එකී අතුරු දීමනාව ගෙවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය පසුගිය දිනෙක අනුමැතිය ලබාදුනි.

මේ අනුව, ප්‍රවාස සහතිකය ලබන්නාගේ නමට ඇති, බැංකු ගිණුමට එකී රුපියල් 6000ක අතුරු සහන දීමනාව තැන්පත් කරනු ලබන අතර, මෑතක පිහිටුවන ලද හානිපූර්ණ කාර්යාලය විසින් වන්දි සහ වෙනත් ආකාරයේ හානිපූර්ණ ගෙවීම් ලබාදෙන තෙක් මේ අතුරු දීමනාව ගෙවනු ලැබේ.

මේ අතුරු සහන දීමනාව කිසිසේත්ම අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් උදෙසා, සුදුසු ඉක්මන් හා සාධනීය හානිපූර්ණයන්ට ඇති අයිතියට බාධාවක් නොවන අතර මේ වන විට, උතුරු සහ දකුණු ප්‍රදේශවල අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල් 656ට ප්‍රවාස සහතික නිකුත් කර ඇත.

මින් සමහරක් පවුල් ක්‍රියාන්විතයේ දී අතුරුදන් වූ ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයන්ගේ පවුල් වන අතර, ප්‍රවාස සහතික ඉක්මනින් නිකුත් කිරීමට පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ අමතර නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.