19 වැනි සංශෝධනය වෙනස් කරන්න එ.ජා.ප යත් අත උස්සයි..

19 වැනි සංශෝධනය වෙනස් කරන්න එ.ජා.ප යත් අත උස්සයි..

19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට වත්මන් රජය කටයුතු කරයි නම් ඒ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහය ලබාදීමට සූදානමින් සිටින බව එ.ජා.ප යේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි. මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ එ.ජා.ප යේ නායකත්වයේ සහ පක්ෂයේ අනුමැතිය අනුව එලෙස සහය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවය.

වත්මන් රජය 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් වත්මන් රජයට සිය කටයුතු කරගෙන යාමට අවහිරයක් බව ප්‍රකාශ කර ඇති බවත්, එසේ පවතින අවහිරතා ඉවත් කරගැනීමට අවශ්‍ය සංශෝධන මොනවාද යන්න සලකා බලා ඒවාට සහය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් තිරණයක් ගැනීමට තම පක්ෂය සූදානම් බවද හෙතෙම පවසා ඇත.

එසේම 19 වැනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සිදුකිරීමට යෝජනා කරන වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් එ.ජා.ප යේ ස්ථාවරය ඉදිරියේදි දැනුම් දෙන බවත් අවශ්‍යනම් රජය සමග එක්වී එම සංශෝධනය අවලංගු කිරීමටද කටයුතු කරන බව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ප්‍රකාශ කර තිබේ. පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් යෝජනා කරනු ලැබ පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතවූ 19 වැනි සංශෝධනය නිසාවෙන් ජනාධිපතිධූරයේ බලතල සම්බන්ධයෙන් යම් සීමාවීමක් සිදුවූ අතරම කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීමේදීද විවිධ සීමා පැනවිනි.

එලෙස එ.ජා.ප ය ප්‍රමුඛ රජයකින්ම යෝජනා කරන ලද 19 වැනි සංශෝධනය වෙනස් කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට නැවත එ.ජා.ප ය සහය ලබාදීමට කටයුතු කරන බව පැවසීම තුලින්ම එ.ජා.ප ය තුල පවතින මතවාදීමය ගැටුම සහ තවමත් නිවැරදි දිශානතියට යොමුව නැතිබව පැහැදිලි වේ.