කොලොම්බියාවේ කොකේන් වගාවෙන් වාර්තාගත ආදායමක්!

කොලොම්බියාවේ කොකේන් වගාවෙන් වාර්තාගත ආදායමක්!
කොලොම්බියාවේ ගොවීන් විශාල සංඛ්‍යාවක අයත් ගොවිබිම් පසුගිය වසර කීපයේ ඇතිවූ නියං සහ ගංවතුර තත්ත්වයන් නිසා විනාශය ට පත්වූ නමුත් මේ වසරේ කොකේන් වගාවෙන් එම ගොවීන් වාර්තාගත ආදායමක් ඉපයීමට සමත්ව ඇත.කොකේන් වගාව බොහෝ රටවල තහනම් වුවත් කොලොම්බියාවේ එය අද වනවිට ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් වී ඇත.
ෆාක් ගරිල්ලන්ගේ පාලනය යටතේ කොලොම්බියාවේ කොකේන් වගාව ඉතා ප්‍රචලිත වූ අතර අද වෙද්දී ලෝකයේ හුවමාරු වන කොකේන් ප්‍රමාණයෙන් 50% කට වැඩි කොටසක්  නිපදවන්නේ කොලොම්බියාවේ ගොවීන් ය.
වෙනත් බෝග වගාවලින් බංකොලොත් වූ ගොවීන් විශාල පිරිසක් අද කොකේන් වගවෙන් විශාල ආදායමක් උපයමින් සිටිති. කෙසේ වෙතත් අදටත් කොකේන් ලොව බොහොමයක් රටවල තහනම්මත්ද්‍රව්‍යයක් ලෙස සැලකේ