නුවරඑළියට කේබල් කාර් එකේ යන්න

නුවරඑළියට කේබල් කාර් එකේ යන්න

සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ආයෝජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘතියක් ලෙස නානුඔය සිට සිංගල් ට්‍රී කන්ද හා ග්‍රෙගරි වැව දක්වා කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියකට වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති නවීන් දිසානාය‍ෙමේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

නුවරඑළිය ප්‍රදේශය සඳහා වන දෙස් විදෙස් සංචාරක ආකර්ශනය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමේ පියවරක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරේ.

ඒ අනුව අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක පමණ ආයෝජනයක් යටතේ නානුඔය දුම්රිය ස්ථානය, නුවරඑළිය තුරඟ තරග පිටිය සහ සිංගල් ට්‍රී කඳු මුදුන යා කරමින් කුලුනු 21ක් මත ගොඩනැඟීමට යෝජිත මෙම ව්‍යාපෘතිය මගීන් 10 දෙනකුට ගමන් කළ හැකි කුටි 86කින් සමන්විත වන අතර, එහි පළමු අදියර යටතේ කුටි 43ක් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් සීමාසහිත අවුට්ඩෝර් ඉංජිනියරින් ලංකා පුද්ගලික සමාගම හා එහි විදේශීය හවුල්කරුවන් වන ඩොපෙල්මේ කේබල් කාර් සමාගම සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක්ද අත්සන් කිරීමට නියමිතව ඇත.