සාක් හොඳම නිළිය , හොඳම සංස්කරණය "දැවෙන විහඟුන්"ට

සාක් හොඳම නිළිය , හොඳම සංස්කරණය "දැවෙන විහඟුන්"ට

කොළඹ පැවති නව වැනි සාක් චිත්‍රපට උළෙලේ හොඳම නිළියට හිමි සම්මානය සංජීව පුෂ්පකුමාර අධ්‍යක්ෂණය කළ “දැවෙන විහඟුන්” චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑ අනෝමා ජනාදරීටත් එම චිත්‍රපටයේ සංස්කරණ කටයුතු කළ අජිත් රාමනායකට හොඳම සංස්කරණයට හිමි සම්මානයද හිමි විය.

ඉන්දියානු චිත්‍රපටයක් වූ “නාගර් කිර්තාන්” නම් චිත්‍රපටය හොඳම වෘත්තාත්ත චිත්‍රපටය බවට පත්වූ අතර එහි රඟපෑ චක්‍රමෝර්ති හොඳම නළුවා සම්මානය ලැබීය.

එසේම හොඳම චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස සම්මාන ලැබුවේ ද “නාගර් කිර්තාන්” අධ්‍යක්ෂණය කළ කෞෂික් ගංගුලි විසිනි.

හොඳම තිරරචනයට සම්මාන ලැබුණේ “ලෙටර් ටු ද ප්‍රසිටන්ට්” චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළ අසීස් ඩෙල්ඩාර් යට හිමි වූ අතර හොඳම කෙටි චිත්‍රපටයට ලෙස”නා බොලේ වෝ හරාම්” ඉන්දියානු චිත්‍රපටයට හිමි විය.

චිත්‍රපට සංස්ථා “තරංගනී ” සිනමා ශාලාවේදී ජූළි 2වැනි දින සිට පැවති සාක් චිත්‍රපට උළෙල පසුගිය(07) නිමාවට පත්විය.