ජාත්‍යන්තර කාන්තා චිත්‍රපට උළෙල ප්‍රථම වරට මාර්තු 1 සිට ලංකාවේදී

ජාත්‍යන්තර කාන්තා චිත්‍රපට උළෙල ප්‍රථම වරට මාර්තු 1 සිට ලංකාවේදී

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට චිත්‍රපට නිර්මාණකාරිනියන්, සමාජ ක්‍රියාකාරිනියන් එක්ව සංවිධානය කරන ජාත්‍යන්තර කාන්තා චිත්‍රපට උළෙලක් ලංකාවේදී පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වනවිටත් සූදානම් කර ඇත. එම චිත්‍රපට උළෙල ‘කොළඹ ජාත්‍යන්තර කාන්තා චිත්‍රපට උළෙල’ නමින් 2019 මාර්තු මස 01 දින සිට කොළඹදී පැවැත්වේ.

මාර්තු මස 8 වැනි දින සැමරෙන අන්තර්ජාතික කාන්තා දිනයද පදනම් කරගෙන මෙම උළෙල සංවිධානය වන අතර, මෙහි සමාරම්භක උළෙල පෙබරවාරි 28 වැනි දින කොළඹ 07, බෞද්ධාලෝක මාවතේ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙන බව වාර්තාවේ.

මාර්තු 1 දින සිට 7 වැනි දින දක්වා චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය සිදුවන අතර ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් ගණනාවක කාන්තාවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද චිත්‍රපට ගණනාවක් එහිදී ප්‍රදර්ශනය කෙරෙනු ඇත. සවස 3.30, 6.15 සහ රාත්‍රී 9.00 ලෙසින් දර්ශනවාර පැවැත්වෙන මෙම චිත්‍රපට උළෙල සඳහා ඇතුල්වීම සඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.

චිත්‍රපට දර්ශන පැවැත්වෙන්නේ චිත්‍රපට සංස්ථා පරිශ්‍රයේ තරංගනී සිනමාහල, Goethe ආයතනය, American Center Colombo සහ  Alliance Francaise de Kotte යන ස්ථානවලදීය.